భూమి కొలత

భూమి కొలత యూనిట్ కత్తా డిస్మిల్ మరియు ఎకరం

భూమి కొలత యూనిట్ కత్తా డిస్మిల్ మరియు ఎకరం మరియు ఈ కొలత యూనిట్లు ఒకదానికొకటి ఎలా మారుతాయో కూడా తెలుసుకోండి- భూమి కొలత యూనిట్ కత్తా డిస్మిల్ అంటే ఏమిటిమరింత చదవండి

బిఘా ఎకరం మరియు హెక్టార్ అంటే ఏమిటి మరియు చదరపు అడుగులలో వాటి విలువ

బిఘా ఎకరం మరియు హెక్టార్ అంటే ఏమిటి మరియు చదరపు అడుగులు మరియు చదరపు గజాలలో వాటి విలువ మరియు 1 బిగాలో ఎన్ని చదరపు అడుగుల భూమి కొలత యూనిట్ యొక్క పాత విధానం

మరింత చదవండి

FSI లేదా FAR- ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ మరియు దాని విలువ ఏమిటి

FSI లేదా FAR అంటే ఏమిటి - ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ మరియు దాని విలువ మరియు వివిధ నగరాలు మరియు పట్టణాల మునిసిపల్ కార్పొరేషన్‌లో FSI వ్యవస్థ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి మరియు దాని విలువ ఏమిటిమరింత చదవండి

ఎకరం నుండి చదరపు మీటరు-ఎకరం భూమి కొలత యూనిట్ అంటే ఏమిటి

ఎకరం నుండి చదరపు మీటరు వరకు భూమి కొలత యూనిట్ ఎకరం అంటే ఏమిటి అనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే భూమి కొలత యూనిట్ యొక్క అంతర్జాతీయ యూనిట్.మరింత చదవండి

1 బిఘా అనేది అస్సాంలో ఎన్ని చదరపు అడుగులకు సమానం

1 బిఘా అనేది అస్సాంలో ఎన్ని చదరపు అడుగులకు సమానం మరియు అస్సాంలో బిఘా నుండి చదరపు అడుగులకు సమానం, అస్సాంలో భూమి కొలత యూనిట్ లెస్సా, కథ మరియు బిఘా

మరింత చదవండి1 బిహార్ మరియు జార్ఖండ్‌లలో చదరపు అడుగులలో కట్టా

బీహార్ మరియు జార్ఖండ్‌లలో 1 కత్తా చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో 720 చదరపు అడుగుల నుండి 2000 చదరపు అడుగుల వరకు ఉంది, బీహార్ మరియు జార్ఖండ్, కోటాలోని కథలో ఎన్ని చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉంది

మరింత చదవండి

1 బిఘ = రాజస్థాన్ జైపూర్‌లో చదరపు అడుగులు భూమి కొలత

రాజస్థాన్ జైపూర్‌లో 1 బిఘ = చదరపు అడుగుల భూమి కొలత, రాజస్థాన్ భూమి కొలత యూనిట్ ఎకరం, బిఘా, హెక్టార్, చదరపు అడుగులు & చదరపు మీటరు మరియు మార్పిడి గురించి తెలుసుకోండిమరింత చదవండి

1 ఎకరంలో బిగా | భారతదేశంలో భూమి కొలత యూనిట్

1 ఎకరంలో బిగా | భారతదేశంలోని యుపి, పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరాఖండ్, బీహార్, జార్ఖండ్, గుజరాత్ & మధ్యప్రదేశ్‌లలో భూమి కొలత యూనిట్మరింత చదవండి

బీహార్ పాట్నాలో 1 ఎకరం నుండి బిఘా భూమి కొలత

బీహార్ పాట్నాలో 1 ఎకరం నుండి బిఘా భూమి కొలత, 1 ఎకరం = 1.6 బీహార్ మరియు జార్ఖండ్‌లో బిఘ & 1 కథ = బీహార్‌లో 1361 చదరపు అడుగులు & బీహార్‌లో 1 కథ = డిస్మిల్మరింత చదవండి

1 కథ = జార్ఖండ్ రాంచీలో చ.అడుగుల భూమి కొలత

1 కథ = జార్ఖండ్‌లో చదరపు అడుగులు రాంచీలో భూమి కొలత మరియు జార్ఖండ్ రాంచీలో భూమి కొలత మరియు భూమి కొలత రాంచీ దేవఘర్ పాలము 1 కథ 720 చదరపు అడుగుల నుండి 1743 చదరపు అడుగుల వరకు మారుతూ ఉంటుంది.

మరింత చదవండి

1 మార్లా పంజాబ్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో చదరపు అడుగులలో

పంజాబ్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో 1 మార్లా చదరపు అడుగులలో, 1 మార్లా లేదా 30.25 చదరపు గజాలలో 272.25 చదరపు అడుగులు, 1మర్లా ప్లాట్ 272.25 చదరపు అడుగులు

మరింత చదవండి

1 కథ = బీహార్ పాట్నాలో చదరపు అడుగులు భూమి కొలత

1 కథ = బీహార్ పాట్నా భూమి కొలతలో చదరపు అడుగు, 1 కథ విలువ బీహార్ పాట్నా ప్రాంతంలో 750 చదరపు అడుగుల నుండి 2000 చదరపు అడుగుల భూమి కొలతకు సమానం

మరింత చదవండి

1 ధుర్ బీహార్ భూమి కొలతలో చదరపు అడుగులకు సమానం

1 ధుర్ బీహార్ భూమి కొలతలో చదరపు అడుగులకు సమానం, ధుర్కి ధుర్ అనేది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భూమిని కొలవడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

మరింత చదవండి

బిఘా | ఎకరం | హెక్టార్ - భూమి కొలత యూనిట్

బిఘా | ఎకరం | హెక్టార్ - భూమి కొలత యూనిట్ 1 హెక్టార్ = 3.986 బిఘా మరియు 1 ఎకరం = 1.613 బిఘా మరియు 1 హెక్టారు = 2.471 ఎకరాలు

మరింత చదవండి

డిస్మిల్ టు ఎకర మార్పిడి | ఎకరం & డిస్మిల్

డిస్‌మిల్‌ను ఎకరానికి ఎలా మార్చాలి, ఎకరం అనేది భూమి కొలత యూనిట్, ఒక ఎకరం 100 డిస్మిల్‌కి సమానం అని మరియు ఎకరం అనేది భూమి కొలత యొక్క అంతర్జాతీయ యూనిట్ అని మనకు తెలుసు.

మరింత చదవండి

చదరపు అడుగులలో ఎకరం ఎంత | ఎకరం నుండి చ.అ

చదరపు అడుగులలో ఒక ఎకరం & ఎకరం నుండి చ.అ.కు ఎంత, సాధారణంగా ఒక ఎకరం భూమిలో 43560 చ.అ.లు 4840 చ. గజము లేదా 4047 మీ2కి సమానం

మరింత చదవండి

బీహార్‌లో భూమి కొలత - బిఘా, కథ మరియు ఎకరాలు

బీహార్‌లో 1 బిఘా నుండి కథ-బిఘా భూమి కొలత యూనిట్ మరియు బీహార్‌లో భూమి కొలత యూనిట్ లగ్గ ధుర్కి, ధుర్, కథ మరియు బిఘా ఎకరం, 1 బిఘా 20 కథలు

మరింత చదవండి

భూమి కొలత యూనిట్ యార్డ్ చైన్ ఫర్లాంగ్ మైలు మరియు కిలోమీటరు

భూమి కొలత యూనిట్ అంటే ఏమిటి యార్డ్ బొచ్చు లాంగ్ చైన్ మైలు మరియు కిలోమీటర్ మరియు దాని మార్పిడి కారకం మరియు ఈ భూమి కొలత యూనిట్ ఎలా పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉందో కూడా తెలుసుకోండి

మరింత చదవండి

UPలో బిస్వా, బిఘా, ఎకరం మరియు హెక్టార్ల మధ్య సంబంధం

ఉత్తరప్రదేశ్ భూ కొలత యూనిట్‌లో బిస్వా, బిఘా, ఎకరం మరియు హెక్టార్ల మధ్య సంబంధం బిస్వా మరియు బిఘా మరియు 1 బిఘాలోని 20 బిస్వాలు

మరింత చదవండి

మసి నుండి అంగుళం మరియు మసి నుండి mm మార్పిడి | మసి | అంగుళం

మసి నుండి అంగుళం మార్పిడి మరియు అంగుళం నుండి మసి, mm లో ఒక మసి మరియు ఇది నిర్మాణ లైన్‌లో కొలవడానికి వడ్రంగి ఉపయోగించే కొలత యూనిట్ యొక్క ఇంపీరియల్ సిస్టమ్

మరింత చదవండి